Pronajímáme mostní prohlížečky a nabízíme práce s nimi související.

Mostní prohlížečky jsou určeny ke snadnému a kvalitnímu výkonu mostních prohlídek, diagnostik nosných konstrukcí mostů, provádění zatěžovacích zkoušek. Mostní prohlížečky jsou určeny i pro zhotovitele stavebních prací a další zákazníky k snadnému přístupu k podhledu nosné konstrukce přímo z komunikace.

S pracemi mostních prohlížeček zajišťujeme i práce s tím související a to hlavní, mimořádné a běžné mostních prohlídky dle požadavku ČSN 73 6221.  V souvislosti s nabídkou mostní prohlížečky zajišťujeme případně i dočasné dopravní opatření pro její nasazení a umístění na dané komunikaci.

Práce mostních prohlížeček zajišťujeme dle požadavků zákazníků v daném termínu a požadovaném místě. Pro kalkulaci nabídky v požadovaném termínu a místě nás kontaktujte na uvedených kontaktních adresách.